Fånäs Båtklubb 

Fånäs Båtklubb är en välskött klubb för mindre motorbåtar (upp till 7 meter), vackert belägen i i Fånäs bostadsområde bredvid Aronsborgsviken i Norra Björkfjärden i Mälaren. Klubben är öppen för alla som är båtintresserade men boende i Fånäs villaområde har dock förtur till lediga båtplatser.


Underhåll och skötsel av bryggor och marker sker vid frivilliga arbetsdagar som hålls i samband med årsmöte aller hösstängning. Deltagande vid arbetsdagar berättigar till en reducerad medlemsavgift.


Bryggsektionerna renoveras fortlöpande och utrustas vid behov med nya flytkroppar. Tillgång till landström och belysta bryggor på kvälls- och nattetid är uppskattade uppgraderingar som utförts de senaste åren.


Det goda läget nära centrala Bålsta och med bryggor i gott skydd inne i viken har medfört att det är ständig kö till båtplatser hos båtklubben. Nya sökande använder sig lämpligen av kontaktformuläret i nästa flik och och anmäler sitt intresse inför kommande säsong.


Med förhoppning om att vi ses på Mälaren till sommaren!


Hälsningar

Styrelsen 

Aktuellt

Ett fåtal kajakplatser kvar!

Avgift för kajakplats 2021

Medlemsavgift för kajakplats i kajakställ:   

600 kr / säsong

Båtplatsmedlem betalar en tilläggsavgift för kajakplats: 

300 kr / säsong